11.3.2016

Geologit keksivät uuden teorian virtaviivamaisen maankamaran syntyyn

Teksti:
Niko Putkinen, erikoistutkija

GTK on mukana kansainvälisessä tutkimusryhmässä, joka tutkii jäätikkösyntyisiä sedimenttejä, jäätikkövirtausten liikemekanismeja ja pohjaolosuhteita. Tutkimusryhmän viimeisimmässä julkaisussa: ”Erosional origin of Drumlins and Megaridges” esitellään uusi geologiaan pohjautuva teoria nopealiikkeisten jäätiköiden synnyttämistä maaperämuodostumista. Artikkeli esittää hyvän kontrastin nykyisyyden jäätikkösyntyisten sedimenttien tutkimukseen, jossa matemaattisilla tietokoneavusteisilla malleilla pyritään holistisesti löytämään ratkaisuja luonnon prosesseihin. Luonnon prosessien tiedetään toimivan tietyillä lainalaisuuksilla, […]

Lue lisää »