21.6.2016

Koska olit viimeksi treffeillä tai hachathonissa?

Teksti:
Jari Öhberg, Laatupäällikkö

Itse osallistuin toukokuun puolivälissä treffeille joka ei ollut mikään netin deittipalvelu, vaan aidot treffit. Asiaa hieman loiventaakseni, treffit liittyivät kuuden suurimman kaupungin ympärille syntyneeseen 6Aika -hankkeeseen, johon kuuluu myös Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) yhdessä Tampereen kaupungin kanssa vetämä CityGeoModel -hanke. Treffien tarkoituksena oli saada kokoon eri tahojen edustajia, kaupunkien, konsulttien, “start upien”, rahoittajien ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintakentän toimijoita, jotta kuultaisiin mitä intressejä ja vaatimuksia eri tahoilla on hyödyntää avointa dataa ja jatkojalostaa siitä parempaa palvelua kuntalaisille ja luoda uutta liiketoimintaa. Koska paikkana oli Aalto-yliopisto Espoossa, entinen teekkari ja nykyinen kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä ja treffitoiminnan asiantuntija Tuula Antola (nykyinen kaupungin elinkeinojohtaja) antoivat käytännön vinkkejä tilaisuuden onnistumisen takaamiseksi. Olikohan opit omia kokemuksia tai “kaverilta kuultua”? Yksi alustajista oli yli-innovaatioaktivisti Anssi Tuulenmäki Aalto-yliopistolta, joka korosti innovaatiotoiminnan edellytyksiä: innostuneisuutta, energiaa ja kokeilunhalua sekä organisaation kykyä ja halua tukea kokeiluja. Muuten toiminta muistuttaa uimakoululaisten toimintaa jotka eivät mene veteen.

Alkuseremonioiden jälkeen päästiin vauhtiin, eli pitching-osuuteen, jossa aluksi julkishallinnon tahot (kaupungit ja me) kerroimme neljässä minuutissa miten “kiinnostavia” olemme ja mitä tavoittelemme. Näiden tahojen jälkeen kuultiin yritysten esittäytymiset ja myös näkemyksiä tulevaisuudelle. Pääosa näistä oli start upeja tai pk-sektorin yrityksiä, joilla oli jo kokemusta tai halua rakentaa liiketoimintaa avoimen datan perustalle.

Iltapäivällä alkoi työpajatyöskentely. Työpajat oli rakennettu viiden teeman ympärille 1. Oppiminen, 2. Teollinen internet, 3. Hyvinvointi, 4. Jakamistalous ja 5. Rakennettu ympäristö ja liikenne. Jokaisen oli osallistuttava kolmen työpajaan. Työpajojen tarkoituksena oli edesauttaa uusien ideoiden ja osaamisalueiden kohtaamista ja kuulla mitä aloittelevat yritykset kaipaavat: kumppanuuksia, tietoa vai dataa, alustoja kehittämistyöhön, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa vai jotain muuta? Työpajojen fasilitaattoreina toimivat teema-alueen tuntevat henkilöt Rambollilta, jotka kysymyksillään ja kommenteillaan saivat osallistujat aika ajoin äänekkääseenkin ajatustenvaihtoon.

Mitä treffeistä jäi käteen?

Ainakin voi sanoa, että toimintatapa toi eri tieteidenalojen edustajia yhteen, kuultiin erilaisia näkemyksiä ja taustoja asioihin, kuultiin pienyritysten tarpeista ja toiveista ja kuultiin se, että ollaan oikealla tiellä. Avoimen datan saatavuus ja lisääntyminen on trendi jossa kannattaa olla mukana, koska se on kaikille tahoille vielä melko “uusi asia” ja käytännöt kehittyvät koko ajan. Tiedon tuottajan ja jalostajan (meidän) roolimme ovat tärkeitä, koska ilman niitä geotiedon sisältömäärittelyt ja huomiointi yhdyskuntarakentamisen osana on ainakin hitaampaa (sitä eivät lähde tekemään start upit, konsultit tai kaupungit yksinään). Tilaisuudessa tapasi myös esimerkiksi paikkatiedon ympärillä työskenteleviä yrityksiä, joille CityGeoModel -hankkeen tuottama tieto on kiinnostavaa ja he ovat hankkeen erityiskohderyhmää tämän edetessä.

GTK:n brändi luonnonvarojen arvioinnin (mineraalit ym.) puolella on vahva ja sitä on rakennettu runsaat 130 vuotta. Taas vastaavasti yhdyskuntarakentamista palvelevan osaamisen “brändinmuodostusaika” on huomattavasti lyhempi, joten kiinnostavaa työtä täällä saralla riittää jatkossakin. Erään viitekehyksen asioille antaa tuore Infra-lehden artikkeli, jossa kerrottiin että esimerkiksi asuntorakentamisessa edessämme on yli 150 miljardin euron urakka seuraavien 15 vuoden aikana. Tänä aikana pitäisi rakentaa 500 000 – 600 000 uutta asuntoa, ja niistä 90% vajaalle 10 kaupunkiseudulle. Tämän päälle vielä muu infra-rakentaminen. Rakentaminen tulevaisuudessa kohdistuu entistä vaativimmille alustoille, koska hyvät maapohjat ovat jo käytössä. Tämä edellyttää kaikilta tahoilta toimintojen tehostamista, parempaa tiedon liikkuvuutta ja laadukkuutta, luopumista vanhoista toimintatavoista, osallistamista ja uudentyyppisen liiketoiminnan tukemista alalle.

Veikkaan, että “Geo-Reinolle” on kysyntää muillakin treffeillä tulevaisuudessa. Itse aion kesäkuun alussa osallistua AEC hachathoniin – tapahtumatyyppiin jollaisesta ainakaan meikäläisellä ei ole mitään kokemusta. Kerron siitä lisää tapahtuman jälkeen.

Rakennustyömaa, jossa nostokurkia. Espoo.
Rakennustyömaa Espoossa.
Jari Öhberg

Teksti: Jari Öhberg

Laatupäällikkö Gerologian tutkimuskeskuksen Yhdyskuntarakentamisen yksiköstä Espoosta.