10.10.2016

Geoblogi: Soklin Kauluksen apatiittikarbonatiittijuonien ja harvinaisten maametallimineralisaatioiden tutkimukset

Teksti:
Olli Sarapää, Erikoistutkija

Olli Sarapää kertoo GTK:n viime kesän tutkimuksista Soklissa

Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) Kriittiset mineraalit -hankkeen kiinnostuksen kohteena Kauluksessa ovat olleet jo vuodesta 2010 lähtien Soklin karbonatiittikompleksin sisäosaa kiertävät apatiittirikkaat karbonatiitti-rengasjuonet  ja feniittikehää leikkaavat harvinaisia maametalleja sisältävät myöhäiset karbonatiitti- ja lamprofyyrijuonet.  Malminetsintäluvat kattavat 6.5 km2 alueen.

Kesän alussa aloitettiin syväkairaukset apatiitti-ja harvinaisten maametallimineralisaatioiden kohteissa Soklin Kauluksessa karbonatiittikompleksin eteläreunalla. Alueen kallioperä on voimakkaasti rapautunutta ja niinpä urakoitsija käytti kairauksessa kolmiputkimenetelmää ja paksua kalustoa (N76)  parhaan näytesaannin varmistamiseksi (Kuva 1).  Työt etenivät todella hyvin. 1000 metriä kairattiin, saanti oli hyvä ja malmilävistykset odotettua parempia (Kuva 2)

Kairausta valvottiin tutkimusavustajan  ja graduvaiheessa oleva geologian opiskelijan toimesta Kemihaaran tukikohdasta käsin. Geologi pidettiin ajan tasalla raporttien ja  päivittäisten kuvaviestien avulla (Kuva 3). Urakoitsija toi näytteet joka torstai-iltana työvuorojen päätyttyä Rovaniemelle Lepikontien näytteiden  esikäsittelytiloihin (Kuva 4), jossa kairasydämet raportoitiin, valokuvattiin, analyysipätkät sahattiin puoliksi ja lähetettiin kemialliseen analyysiin.

GTK:n tutkimukset ovat käsittäneet rapakallio-,  moreeni- ja  heikkouuttogeokemian, tutkimuskaivantoja, geofysikaalisia profiilimittauksia, syväkairauksia, mineralogisia tutkimuksia ja rikastuskokeita. Tutkimuksista on laadittu useita raportteja ja julkaisuja. Myös Green Mining-projekti on hyödyntänyt Kauluksen  aluetta menetelmätestaukseen.

Alueelta on käytettävissä tihennetty lentogeofysiikan mittausaineisto, joka geokemian ohella on osoittautunut erittäin hyödylliseksi kairausten suunnittelussa, koska rapautuneet rengasjuonet näkyvät paitsi magneettisina, myös sähkömagneettisina positiivisina anomalioina.  Toisaalta harvinaisten maametallien mineralisaatiot näkyvät säteilykartoilla, sillä niihin liittyy hieman ympäristöä korkeampi thorium-säteily. Kauluksen tutkimusten tulokset on tarkoitus raportoida tämän vuoden loppuun mennessä. Apatiitti-karbonatiittijuonista laaditaan 3D-malli ja varantoarvio.

Fosfori ja harvinaiset maametallit kuuluvat EU:n kriittisiin materiaaleihin. Apatiitti on tärkein mineraali,  koska ihmiskunnan ruokkiminen ilman fosfaattilannoitteita ei ole mahdollista. Fosfaattivarojen riittävyydestä ollaan huolissaan. Pääosa maailman varannoista on sedimenttisiä, mutta suurimmat magmaattiset varannot ovat Kuolan alkalikivikompleksissa. Sokliin, maailman suurimpaan karbonatiittikompleksiin, liittyy valtavien fosforivarantojen lisäksi ainakin merkittävä maametalli-, Niobium-, Tantaali- , Litium- ja vermikuliittipotentiaali.

Olli Sarapää

Teksti: Olli Sarapää

Olli Sarapää työskentelee Geologian tutkimuskeskuksen Teollisuusmineraalit -yksikössä Rovaniemellä. Hän on Helsingin yliopiston taloudellisen geologian dosentti vuodesta 2004 lähtien. Suoritti tohtorin tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 1996 aiheenaan "Proterozoic primary kaolin deposits at Virtasalmi, southeastern Finland". Valmistui filosofian maisteriksi vuonna 1981 Oulun yliopiston geologian laitokselta ja on ollut GTK palveluksessa geologina vuodesta 1981 lähtien toimien mm. valtakunnallisten teollisuusmineraali-, hightech- ja kriittiset mineraalit- sekä Pohjois-Suomen kultahankkeiden vetäjänä. Hän on naimisissa ja hänellä on kolme aikuista lasta ja viisi lastenlasta. Harrastuksina ovat ulkoliikunta , kalastus ja lukeminen.