26.4.2017

Geoblogi: Helsinki Challenge 2017 haastoi mentorinkin

Teksti:
Niko Putkinen, erikoistutkija

Myon-hiukkasilla voi tulevaisuudessa olla iso rooli maa- ja kallioperän geologisessa tutkimuksessa.

Helsinki Challenge 2017 on tiedepohjainen keksintökilpailu, jonka tarkoitus on nostaa esiin yhteiskunnallisesti vaikuttavia innovatiivisia ideoita ja niitä toteuttavia tiimejä. Tähtäimessä on ”vaatimattomasti” nykyistä kestävämpi planeetta.

Kilpailuun haku käynnistyi jo elokuussa 2016, ja tammikuussa 2017 käynnistyi kilpailun kiihdyttämövaihe semifinaaleihin valitun kahdenkymmenen joukkueen kanssa. Kilpailu huipentuu marraskuussa 2017 järjestettävään finaaliin. Team Myonit on yksi semifinaalivaiheen joukkueista ja heidän kanssaan ollaan fokusoitumassa finaaliin pääsyyn ja, tietysti, voittoon.

Pari viikkoa sitten reilu satakunta eri alojen asiantuntijaa kokoontui Kirkkonummen Långvikiin Helsinki Challenge 2017 Impact Campille tavoitteena nostaa kisaan osallistuvat tiimit pois tutkijan kammioistaan kohtaamaan bisnesmaailman raadollinen todellisuus.

Uusien ideoiden ja näkemysten ristitulta

Tapahtumassa oli tarjolla suuri joukko kokeneita mentoreita ulkomaita myöten sparraamassa joukkueet löytämään omat vahvuutensa ja fokusoitumaan niiden toteuttamisessa. Paikalle oli kutsuttu myös inspiroivia keynote-puhujia, joten kattaus oli kohdallaan. Aistittavissa olikin uusien ideoiden ja näkemysten ristitulta, johon ei auttanut kenenkään jäädä makaamaan.

Itse olin mentoroimassa Team Myoneita kohdentamaan tarmoa pohjavesigeologian kannalta olennaisiin seikkoihin sekä sittemmin tuotteistamaan kosmisten myonihiukkasten laskentaan perustuvaa uuden uutta maa- ja kallioperän tutkimusmenetelmää pohjavesigeologisiin käytännön sovelluksiin.

Tiimissä suurin joukko tutkijoita omaa kosmokseen liittyvää kontaktipintaa, joten keskustelut ovat helposti perusluonnontieteilijän ulottumattomissa. Tämä luettakoon tiimin rikkaudeksi! Oma osaaminen soveltavassa geologiassa istui erinomaisesti tiimin tuotteeseen, jolla tulevaisuudessa tullaan tunnistamaan monia vielä heikosti osoitettavia ilmiöitä.

Yksinkertaistettuna kaiken materian läpi tunkeutunut kosminen myonihiukkanen lasketaan yksi kerrallaan erittäin herkällä tekniikalla. Tuloksena geologiassa on röntgenkuvamainen esitys maa- ja kallioperän laadusta ja rakenteista tiheyserojen tallentuessa kuvaan. Kyseessä oleva ilmiö on tunnettu jo kauan, mutta nykypäivän elektroniikka sallii mittausteknologian viennin kairareikiin. Menetelmän uskotaan soveltuvan maa- ja kallioperän perustutkimuksesta ja sovelluksista ikiroudan ja hiilidioksidin varastoinnin tutkimiseen.

Mentoreiden keskusteluissa korostuivat yhteiskunta- ja ympäristövastuut

Omat tuntemukset tapahtumasta olivat varsin myönteiset. Päällimmäisenä muistelee kiivaan aikataulun ja lukuisten aiheiden luomaa hektistä ilmapiiriä. Fokusoituneen porukan on helppo päästä sfääreihin innostavien kiertävien mentoreiden virittäessä ilmapiiriä edelleen omalla ammattitaidollaan tai tilanteen niin vaatiessa palauttamaan takaisin keskiöön, jossa mm. kaupallistamisen merkitystä korostettiin. Paljon oli annettavaa Team Myoneille, mutta paljon oli tuomisina omaan tekemiseen ja GTK:lle muutoinkin innostukseksi.

Tiimi keskittyy Helsinki Challenge 2017 -kilpailussa pohjavesigeologisiin sovelluksiin. Tästä huolimatta mentoreiden kanssa käydyt keskustelut rönsyilivät vääjäämättä kilpailun aiheiden kannalta harmaalle alueelle, kuten malminetsintään ja kaivosympäristöihin. Näissä keskusteluissa korostuivat yhteiskunta- ja ympäristövastuiden merkitykset kaikessa tekemisessä. Tämä yksinkertaisimmillaan tarkoittaa tutkimuksen läpinäkyvyyttä, jota mitattujen tietojen esittäminen yleisölle, esimerkiksi web-palvelun kautta, ilmentää. Tämä on seikka, joka toistui keskusteluissa alinomaa. Näin ollen en voi olla korostamatta sitä tässäkin yhteydessä.

Impact Campin pohjalta jokaisella joukkueella on kirkkaana mielessä keksintönsä vaikuttavuus eli impakti ja tiekartta menestykseen kesäkuun ”pitsaus-esityksiä” varten. Niiden pohjalta tuomaristo seuloo 5–7 joukkuetta finaaliin. Finaalivaiheessa joukkueet käyvät testaamassa ideansa vaikuttavuutta Global Impact Campilla Brysselissä. Itse finaali käydään marraskuussa, jolloin finaalivaiheen joukkueet pitsaavat vielä kerran ennen kuin 375 000 euron voittosumman saaja tai saajat ovat selvillä.

Team Myoneita voi seurata twitterissä @TeamMyonit tai blogin teammyonit.wordpress.com kautta.

Geologian tutkimuskeskuksen pohjavesipalvelut.

 

Niko Putkinen

Teksti: Niko Putkinen

Kirjoittaja on GTK:n erikoistutkija, joka on ollut mukana geologisessa kartoituksessa ja tutkimuksessa polvenkorkuisesta lähtien nykyisyyden tutkimusten painottuessa pohjavesigeologisiin ja maaperän syntyyn liittyviin kysymyksiin.