11.9.2019

Fokus kirkastuu asiakkaiden avulla ja heitä varten

Teksti:
Mika Nykänen, Pääjohtaja

Syksy on ahertamisen, uusien asioiden ja eteenpäin katsomisen aikaa. Niin myös meillä Geologian tutkimuskeskuksessa, sillä julkistimme strategiamme vuosille 2020 – 2023 ja sen avulla katsomme pidemmälle.

Strategiamme syntyi asiakkaitamme kuullen vastaamaan heidän ja koko yhteiskunnan muuttuviin tarpeisin. Strategiaprosessin aikana haastattelimme yli viisikymmentä asiakastamme kuullaksemme, millaisena he näkevät tulevaisuuden ja mitä asioita he ratkovat nyt ja lähivuosina. Keskustelimme asiakkaidemme toimialan muutoksista, teknologian kehityksestä ja markkinoiden näkymistä. Samalla saimme arvokasta palautetta oman toimintamme parantamiseen. Lämmin kiitos kaikille asiakkaillemme, jotka annoitte aikaanne ja näkemystänne strategiamme laatimiseen.

Uuteen astuminen edellyttää myös rohkeutta tehdä valintoja. Uudessa strategiassamme olemme fokusoineet toimintaamme aiempaa selvemmin niille alueille, joilla uskomme voivamme tuottaa ratkaisuja asiakkaidemme tarpeisiin. Samalla tavoittelemme oman osaamisemme ja toimintamme vaikuttavuuden vahvistamista.

Neljä fokusaluettamme – akkumineraalit, kiertotalous, tietoratkaisut ja vesienhallinta – kytkeytyvät kaikki tulevaisuuden kannalta kriittisiin kysymyksiin.  Akkumineraalien tarve liikenteen sähköistymisessä ja sähköenergian varastoinnissa, mineraalipohjaisten materiaalien kierrätys ja sen uudet mahdollisuudet, teollisuuden vesien ja pohjaveden hallinta sekä älykkäiden tietotuotteiden tarve ovat kasvavia ja uusia ratkaisuja kaipaavia alueita.

Kokonaisuudet ovat vaikuttavia ja uudet ratkaisut syntyvät askel askeleelta korkeatasoisen osaamisen, monipuolisen yhteistyön, innovaatioiden ja palvelujen kautta. Tahdomme kehittää GTK:n osaamista ja palveluja, on kyse sitten uusiin teknologioihin perustuvista malminetsintäkonsepteista, raaka-aineiden arvon ja käytettävyyden optimoinnista, geotiedon hallintaan tai muuttuviin pohjavesiolosuhteisin liittyvistä ratkaisuista. Näiden ratkaisujen kautta haluamme auttaa asiakkaitamme menestymään ja luoda Suomeen ja maailmalle kestävämpää kasvua.

Ratkaisujen rakentaminen perustuu vahvaan osaamiseen. Tämän vuoksi GTK tavoittelee yhä korkeatasoisempaa tutkimusta ja geologista kyvykkyyttä. Uskomme, että usein oman huippuosaamisemme yhdistäminen kumppaneiden korkeaan kyvykkyyteen luo parhaat edellytykset kehittyvälle tieteelliselle tutkimukselle ja näin tuotettaville asiakasratkaisuille.

Monet yhteiskunnalliset haasteet ja asiakastarpeet ovat moniulotteisia ja edellyttävät laajaa ja erikoistunutta osaamista. Uskomme, että osa niistä on ratkaistavissa GTK:n osaajien voimin. Mutta tiedämme myös, että monet ratkaisut syntyvät yhteistyössä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa. Aktiivisissa tutkimusekosysteemeissä ja asiakassuhteissa. Yhteistyö rikastaa parhaimmillaan kaikkien osapuolten osaamista ja tuottaa innovaatioita, jotka vauhdittavat kaikkien kasvua.

Tahdomme, että myös tulevaisuudessa GTK:n tuottamiin tietoaineistoihin ja tutkimustuloksiin on vahva luottamus.

Kasvetaan yhdessä, Maamme hyväksi.

Mika Nykänen

Teksti: Mika Nykänen

Pääjohtaja