4.12.2019

Geoblogi: Rikastushiekan hyötykäyttö kovettuvana kaivostäyttömateriaalina ja sementtiä korvaavat sekundaariset raaka-aineet

Teksti:
Soili Solismaa, geologi
Tommi Kauppila, tutkimusprofessori

Geologian tutkimuskeskus (GTK) tarttuu rohkeasti uusiin tutkimusaiheisiin, edistäen kestävien ja hyödyllisten teknologioiden käyttöönottoa yhteiskunnan kulloistenkin tarpeiden mukaisesti. Uutena avauksena GTK on mukana syksyllä 2019 alkaneessa Savonia Ammattikorkeakoulun koordinoimassa Kovettuvat kaivostäytöt (KOVE-PRO) -projektissa, jossa tutkitaan kuivatun rikastushiekan, pastan, hyötykäyttöä sementoituna täyttömateriaalina kaivosten maanalaisissa louhostiloissa (englanniksi CPB, cemented paste backfill). Sementin valmistus aiheuttaa ympäristövaikutuksia mm. louhinnasta, sementin […]

Lue lisää »

Science Blog: Using the 50 Hz EM method to locate conductive mineralizations in electro-magnetic well-logging

Teksti:
Arto Korpisalo, Geophysicist
Esa Pohjolainen, Senior Specialist

The two-year Dynamic Control of Underground Mining Operations project (DynaMine) was carried out in 2014-2015. In the Green Mining project, VTT Technical Research Centre of Finland, Aalto University and the Geological Survey of Finland (GTK) participated in research cooperation with mining companies, with the goal of optimising extraction planning and mine safety. As part of […]

Lue lisää »