3.10.2018

Geoblogi: Suolla ken askeltaa, ken turpeet tunnistaa?

Teksti:
Tuija Vähäkuopus, geologi

GTK on tehnyt tavoitteellista, systemaattista turvetutkimusta jo 1970-luvulta lähtien. Tähän mennessä soita on tutkittu jo 2,3 miljoonan hehtaarin verran Suomen reilusta 9 miljoonasta suohehtaarista. Vuosittainen tavoite on vaihdellut öljykriisin innoittamasta 100 000 hehtaarista nykypäivän 20 000 hehtaariin. Parhaimmillaan turvetutkijoita ja tutkimustyöntekijöitä on ollut vuosittain noin pitkälle toistasataa henkilöä soilla, kun esimerkiksi tänä vuonna tutkija-tutkimustyöntekijä -työpareja soilla […]

Lue lisää »

1.10.2018

Science Blog: Photogrammetry in fracture mapping with the aid of an unmanned aerial vehicle (UAV)

Teksti:
Nicklas Nordbäck, Senior Specialist
Jussi Mattila, Senior Specialist
Jon Engström, Senior Specialist

The essential principle in photogrammetry is triangulation, a science that dates back to 1480 and to the invention of perspective and projective geometry by Leonardo da Vinci. By capturing photographs from at least two different locations, so-called “lines of sight” can be established from cameras to points on a photographed object. By mathematically intersecting these […]

Lue lisää »

4.9.2018

Geoblogi: Geotietovarannosta verkkoon

Teksti:
Niina Ahtonen, yksikön päällikkö

Kallioperän kivilajit, niiden ikä ja koostumus, heikkousvyöhykkeet, alueellinen malmipotentiaali, mineraaliesiintymät, maalajit, pohjavesivarannot, geoenergiapotentiaali, maankamaran geofysikaaliset ominaisuudet, turvelajit, moreenigeokemia, happamat sulfaattimaat, luonnolliset taustapitoisuudet… Tätä kaikkea ja vielä paljon lisää sisältää geologinen tietovaranto, jota GTK kerää, jalostaa, hallinnoi ja jakaa. Geotietovaranto koostuu maastohavainnoista, monenlaisista mittauksista ja analyyseistä sekä näistä geologisella asiantuntemuksella tehdyistä tulkinnoista ja malleista. Kallioperä- ja […]

Lue lisää »

3.9.2018

Science Blog: Metamorphic map of Finland

Teksti:
Pentti Hölttä, Senior Scientist

In the Precambrian bedrock of Finland, almost all rocks are metamorphosed, and most metamorphic rocks have undergone medium- to high-grade metamorphism, in which the original volcanic, sedimentary and igneous rocks have been altered to deformed gneisses that can again be partially melted. Metamorphism is a feature that can easily be mapped, providing essential information on […]

Lue lisää »

24.8.2018

Geoblogi: Alueellinen kallioperätutkimus – muisto menneisyydestä vai malmipotentiaalin arvioinnin perusedellytys?

Teksti:
Perttu Mikkola, geologi

Järjestelmällistä perustyötä vuodesta 1886, kansainvälisen arvion mukaan yksi maailman parhaista geologista tietoaineistosta ja silti oman arviomme mukaan kallioperätiedon taso on heikko tai hyvin heikko alueella joka kattaa noin neljäsosan Suomesta. Onko näkemyseron taustalla vain kotimaisten pessimistien ja yltiöpositiivisten ulkomaalaisten erilainen käsitys samasta asiasta? Todellisuudessa molemmat mielipiteet pitävät paikkansa, geoaineistomme on kiistatta maailman parhaita, mutta silti […]

Lue lisää »

26.6.2018

Geoblogi: Geoenergiatutkimus – modernia geotiedettä käytännön tarpeisiin

Teksti:
Teppo Arola, Johtava asiantuntija

Maailmanlaajuisen energiakriisin vaikutuksesta Ruotsissa tehtiin 1970 luvulla periaatteellinen päätös lisätä uusiutuvan energian tutkimukseen myönnettävää rahoitusta. Tätä hetkeä voidaan pitää Pohjoismaisen geoenergiatutkimuksen lähtölaukauksena. Geoenergiatutkimuksen peruskysymys on edelleen sama ja hyvin selkeä; miten hyödynnetään maankamarasta saatavaa energiaa lämmitykseen ja viilennykseen. Geoenergia, tai termogeologia, on siis uusi, soveltavan tutkimuksen ala, joka yhdistää uusiutuvan energian, kestävän kehityksen ja geotieteet. […]

Lue lisää »

15.6.2018

Geoblogi: Turvevarojen inventointi ja tietovaranto – mihin kysymyksiin me tulevaisuudessa vastaamme?

Teksti:
Samu Valpola, Turvevarannot-tulosyksikön päällikkö

GTK:n turvevarojen kartoituksen ja inventoinnin maastotyöosuus on jälleen käynnistynyt. Kaikkiaan yli kolmekymmentä henkilöä kahdesta eri tuloksyksiköstä (TUR ja GSO), – tänäkin vuonna valtaosa kausityövoimaa- työskentelee eri puolilla Suomea tavoitteenaan kartoittaa ja inventoida kaikkiaan 20 000 hehtaaria Suomen soita ja turvemaita. Määrä tuntuu isolta, mutta on itse asiassa pienempi kuin kymmeniin vuosiin. Pienentyvästä alasta huolimatta tietoa saadaan […]

Lue lisää »

4.6.2018

Geoblogi: FinTomo – seminaari GTK:lla toi Suomen tomografiatoimijat ensi kertaa yhteen

Teksti:
Kuva Jukka, Tutkija

Kirjoitin aiemmin Geoblogiin GTK:n uudesta tomografialaitteesta ja sen tuomista haasteista ja mahdollisuuksista. Tekstistä jäi tuolloin pois laboratorion kannalta olennainen osa, vain muutamaa viikkoa aiemmin perustettu kotimaisten tomografiatoimijoiden verkosto FinTomo. Ajatus tällaisesta verkostosta ei ollut täysin omani, sillä vastaava verkosto perustettiin vuosia sitten Jyväskylässä nykyisin emeritusprofessorina toimivan Jussi Timosen ja fysiikan laitoksen johtoon viime vuonna nousseen Markku […]

Lue lisää »

22.5.2018

Science Blog: GECCO – High-performance geoscientific computing in multi-scale mineral potential studies

Teksti:
Eevaliisa Laine, Senior Scientist

A central task in mine site evaluation and 3D mineral potential studies is to collect data on multiple spatial scales and subsequently use inverse methods to infer the location and extent of economically interesting mineral deposits. The data sets comprise, for example, airborne and ground geophysical data, drill-hole data, geological maps and cross-sections, drill-core logs […]

Lue lisää »

16.5.2018

Science Blog: MPM Online Tool – find ore deposits smartly with geodata

Teksti:
Vesa Nykänen, Research Professor
Maarit Middleton, Senior Scientist
Niina Ahtonen, Head of the Digital Products and Services Unit
Tero Niiranen, Senior Scientist
Juha Strengell, Systems Specialist
Janne Kallunki, Specialist Planner
Kimmo Korhonen, Geophysicist
Merja Janhila, Geologist
Ilkka Lahti, Geophysicist

Have you ever thought it would be cool to spot the best places for a deposit type of your interest in Lapland? Many people have, especially exploration managers in junior mining companies or anybody involved in mineral exploration. Lapland is one of the most active mineral exploration areas in Europe, not least because of the […]

Lue lisää »