7.5.2019

Science Blog: Ancient Supercontinents in East Antarctica – Africa Border Zone Revealed by Xenoliths from Vestfjella

Teksti:
Ilona Romu, Geologist

Exploration and research in the remote and long inaccessible Arctic and Antarctic regions became possible at the late era of sailing vessels. In the western Dronning Maud Land of East Antarctica, Vestfjella, known also as the Kraul Mountains, was first listed on the map in the 1930s and some of the first printed geological notes […]

Lue lisää »

25.4.2019

Geoblogi: Mustaliuskeiden musta maine

Teksti:
Kirsti Loukola-Ruskeeniemi, erikoistutkija

Aurinko kimmeltää sinisessä meressä ja tuuli ajaa laineita Bosporin salmeen. Veden pinnan alla on sameaa: vihertävät levät ja bakteerit vajoavat hiljalleen alaspäin. Eloperäistä hiiltä laskeutuu pohjalle saven ja hiekan sekaan. Jos meren pohjalla olisi happea, suurin osa hiilestä ei säilyisi, mutta Mustan meren pohjalla happea ei ole. Pohjalle laskeutuu myös rikkipitoista ainesta, ja lieju haisee […]

Lue lisää »

11.4.2019

Geoblogi: Suomen ensimmäiset lähteet merenpohjassa löydetty Hangosta

Teksti:
Joonas Virtasalo, erikoistutkija
Samrit Luoma, erikoistutkija

Hankoniemen itäreunalta Lappohjasta on löydetty merenpohjasta lähdekuoppia, joista purkautuu pohjavettä. Kyseessä on ensimmäinen kerta kun merenpohjalähteitä on kuvattu Suomessa. Merigeologia- ja pohjavesiyksiköiden tutkimuksissa löydettiin pohjaveden purkauskuoppia (engl. pockmark) merenpohjasta Lappohjan uimarannan edustalta noin 200 m etäisyydeltä rannasta. Kuopat havaittiin tutkimusalus Geomarin monikeilakaikuluotaimen tarkoissa syvyyskuvissa, joissa huomio kiinnittyi melko pienellä alueella esiintyviin yli 20 purkauskuoppaan 10-17 […]

Lue lisää »

2.4.2019

Geoblogi: Ihmeaine biohiili

Teksti:
Auri Koivuhuhta, tutkija
Anna Tornivaara, tutkija
Kristiina Nuottimäki, geologi
Raija Pietilä, geologi

”Ihmeaine biohiili tulee vauhdilla moneen käyttöön yhteiskunnassa.”, kuten puutarha-alalla asia hyvin ilmaistaan [1]. Biohiili on kuitenkin ollut menestyksekkäässä käytössä jo pitkään viljelyssä sekä puutarhoissa. Jopa Etelä-Amerikan intiaanien kerrotaan parantaneen maaperää biohiilellä jo 500–2000 vuotta sitten [2]. Viime aikoina biohiilen toimivuutta ja soveltuvuutta muissakin ympäristöissä on laajemmin alettu tutkia ja maanparannuksen lisäksi biohiilen uskotaan myös sitovan […]

Lue lisää »

1.4.2019

Science Blog: Microstructural and 3D X-ray Tomographic Study of the High-purity Quartz (HPQ): Examples from Finland

Teksti:
Thair Al-Ani, Senior Scientist

High purity quartz is one of the primary strategic raw materials in the manufacture of semiconductors, high- temperature lamp tubing, optics, telecommunication and electronic devices, and solar silicon applications (Haus 2010; Moore 2005; Dal Martello et al. 2011a, b). The Geological Survey of Finland (GTK) has been active in locating potential deposits of high-purity quartz […]

Lue lisää »

11.3.2019

Science Blog: Reflections from the project COGITO-MIN

Teksti:
Suvi Heinonen, Senior Scientist

August 2016, I was driving from Helsinki towards Polvijärvi with anticipation. I was being followed by  groups from the University of Helsinki, the Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences, Vibrometric Oy and Geopartner Ltd., with seismic equipment worth millions of Euros. We all had a common goal: to acquire multiple high-quality seismic data sets […]

Lue lisää »

28.2.2019

Geoblogi: Ensimmäinen Raman-mikroskooppi GTK:lle

Teksti:
Jukka Laukkanen, Erikoistutkija
Hannu Tapani Makkonen, Ryhmäpäällikkö

Raman-mikroskoopit tulivat markkinoille 1974, minkä jälkeen laitteistojen ja ohjelmistojen kehitys on ollut nopeaa. Menetelmä perustuu intialaisen fyysikon Chandrasekhara Venkata Ramanin löytämän Raman-sironnan käyttöön. Ensimmäisiä Raman-mikroskooppeja käytettiin geotieteissä ja erilaisissa teollisuuden sovelluksissa. Nykyään laitteen pääkäyttäjät löytyvät lääkeainetutkimuksen, kemian, biologian, rikostutkimuksen ja kulttuuriperintötutkimusten parista. Geologian tutkimuskeskuksen Mineraalitekniikka ja materiaalit -yksikköön Outokumpuun hankittiin tammikuussa 2019 Renishawin InVia Qontor […]

Lue lisää »

12.2.2019

Science Blog: Cross-border cooperation for proper storm water handling

Teksti:
Johannes Klein, Senior Scientist

Storm water management is a subject now high on the agendas of many cities in Northern Europe. Two major phenomena drive the need for improvement in storm water management and the search for alternative approaches; the expectation of more heavy downpours and an ever-increasing amount of sealed surface. Combined, these two factors can cause sewage […]

Lue lisää »

4.2.2019

Science Blog: Estimating the lithium resources of Finland

Teksti:
Kalevi Rasilainen, Geologist

The Geological Survey of Finland (GTK) has been carrying out assessments of undiscovered mineral resources in the Finnish bedrock since 2008. As a part of this process, the lithium resources hosted by undiscovered lithium–caesium–tantalum (LCT) pegmatite deposits were estimated down to the depth of one kilometre in 2018. Presently, the world’s dominant sources of lithium […]

Lue lisää »

28.1.2019

Geoblogi: Kierrätys, kiertotalous ja kaivosten rikastushiekat

Teksti:
Soili Solismaa, geologi
Päivi Kauppila, yksikön päällikkö

Kaivostoiminnassa syntyvää hienojakeista prosessijätettä, rikastushiekkaa, voidaan sen laadusta riippuen hyödyntää mm. rikastushiekka-altaiden pato- ja peittorakenteissa, maanalaisissa kaivostäytöissä ja teiden pohjarakenteissa. GTK on ollut viimeisen parinkymmenen vuoden aikana mukana edesauttamassa rikastushiekan hyötykäyttöä tutkimalla ja antamalla arvionsa rikastushiekan ominaisuuksista ja soveltuvuudesta kuhunkin hyötykäyttötarkoitukseen. Rikastushiekkojen ympäristökelpoisuus määritellään niiden sisältämien mineraalien ja niistä liukenevien aineiden muodostamien riskien perustella. Kaikki […]

Lue lisää »