28.2.2019

Geoblogi: Ensimmäinen Raman-mikroskooppi GTK:lle

Teksti:
Jukka Laukkanen, Erikoistutkija
Hannu Tapani Makkonen, Ryhmäpäällikkö

Raman-mikroskoopit tulivat markkinoille 1974, minkä jälkeen laitteistojen ja ohjelmistojen kehitys on ollut nopeaa. Menetelmä perustuu intialaisen fyysikon Chandrasekhara Venkata Ramanin löytämän Raman-sironnan käyttöön. Ensimmäisiä Raman-mikroskooppeja käytettiin geotieteissä ja erilaisissa teollisuuden sovelluksissa. Nykyään laitteen pääkäyttäjät löytyvät lääkeainetutkimuksen, kemian, biologian, rikostutkimuksen ja kulttuuriperintötutkimusten parista. Geologian tutkimuskeskuksen Mineraalitekniikka ja materiaalit -yksikköön Outokumpuun hankittiin tammikuussa 2019 Renishawin InVia Qontor […]

Lue lisää »

12.2.2019

Science Blog: Cross-border cooperation for proper storm water handling

Teksti:
Johannes Klein, Senior Scientist

Storm water management is a subject now high on the agendas of many cities in Northern Europe. Two major phenomena drive the need for improvement in storm water management and the search for alternative approaches; the expectation of more heavy downpours and an ever-increasing amount of sealed surface. Combined, these two factors can cause sewage […]

Lue lisää »

4.2.2019

Science Blog: Estimating the lithium resources of Finland

Teksti:
Kalevi Rasilainen, Geologist

The Geological Survey of Finland (GTK) has been carrying out assessments of undiscovered mineral resources in the Finnish bedrock since 2008. As a part of this process, the lithium resources hosted by undiscovered lithium–caesium–tantalum (LCT) pegmatite deposits were estimated down to the depth of one kilometre in 2018. Presently, the world’s dominant sources of lithium […]

Lue lisää »

28.1.2019

Geoblogi: Kierrätys, kiertotalous ja kaivosten rikastushiekat

Teksti:
Soili Solismaa, geologi
Päivi Kauppila, yksikön päällikkö

Kaivostoiminnassa syntyvää hienojakeista prosessijätettä, rikastushiekkaa, voidaan sen laadusta riippuen hyödyntää mm. rikastushiekka-altaiden pato- ja peittorakenteissa, maanalaisissa kaivostäytöissä ja teiden pohjarakenteissa. GTK on ollut viimeisen parinkymmenen vuoden aikana mukana edesauttamassa rikastushiekan hyötykäyttöä tutkimalla ja antamalla arvionsa rikastushiekan ominaisuuksista ja soveltuvuudesta kuhunkin hyötykäyttötarkoitukseen. Rikastushiekkojen ympäristökelpoisuus määritellään niiden sisältämien mineraalien ja niistä liukenevien aineiden muodostamien riskien perustella. Kaikki […]

Lue lisää »

7.1.2019

Science Blog: The distribution of elements in peat

Teksti:
Teuvo Herranen, Geologist

The Geological Survey of Finland (GTK) has thus far studied 2.27 million ha of Finnish peatland. The peat data generated in peat mapping has been saved in a peat database maintained by GTK. The database contains data on over 17 900 peatlands, totalling more than 1.75 million study and depth points. Samples have been taken […]

Lue lisää »

4.12.2018

Geoblogi: Syviin vesiin kuivin jaloin

Teksti:
Hannu Panttila, geologi

Saattoporan lopetettu kaivos on kiehtonut minua jo jonkin aikaa tutkimuskohteena. Interreg Min-North – projektissa olenkin päässyt tutustumaan siihen lähemmin. Vaikuttaa siltä, että sieltä löytyy nyt ja tulevaisuudessa tutkimusaiheita GTK:n eri yksiköille. Minua kiinnostaa muun muassa millaista vettä on Saattoporan noin 80 metriä syvän ison montun eri syvyyksillä. Mutta miten sieltä voisi saada näytteitä on sitten […]

Lue lisää »

3.12.2018

Science Blog: Paleoproterozoic oroclines in Fennoscandia

Teksti:
Raimo Lahtinen, Research Professor

Oroclines, or curvatures of previously linear arcs (or belts), are tectonic structures that bridge the manufacture of arcs and formation of stable, equant continental blocks. Oroclines are well documented and spatially distributed on a global scale, and they form curved mountain belts of varying degrees in both young and ancient orogens. Johnston et al. (2013) […]

Lue lisää »

8.11.2018

Geoblogi: Batteries within – Have you ever wondered what a battery looks like inside? We did!

Teksti:
Alan R. Butcher, Professor
Jukka Kuva, Research scientist

In the last few days, we have been imaging a number of devices with GTK’s X-ray tomography system in Espoo to gain an insight into how batteries are constructed. Left: Non-rechargeable 1.5 V AA-battery. Right: Rechargeable 1.5 V AA-battery (1300 mAh). It seems that, by viewing them virtually in 3D, there are no two batteries […]

Lue lisää »

6.11.2018

Science Blog: New constraints to the development of the Svecofennian orogeny

Teksti:
Perttu Mikkola, Geologist

The bedrock of Central Finland has a research history extending well back into the 19th century, and the overall evolution of the area is thus relatively well understood. Nevertheless, new data from previously poorly studied areas or the revisiting of areas studied decades ago bring new pieces to the Paleoproterozoic Svecofennian puzzle. Recently published studies […]

Lue lisää »

24.10.2018

Geoblogi: TULANETin laboratorioyhteistyö avaa GTK:lle uusia mahdollisuuksia

Teksti:
Marja Lehtonen, erikoistutkija

Tutkimuslaitosten yhteenliittymä TULANET aloitti toimintansa tämän vuoden alussa. TULANETin muodostavat Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Geologian tutkimuskeskus GTK, Ilmatieteen laitos, Luonnonvarakeskus Luke, Maanmittauslaitos MML, Suomen ympäristökeskus SYKE, Säteilyturvakeskus STUK, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ja Työterveyslaitos TTL. TULANETin tarkoituksena on vahvistaa tutkimuslaitosten roolia tiede- ja tutkimuspolitiikassa sekä edistää päätöksentekoa tukevaa asiantuntijatyötä. TULANETin puheenjohtajuus kiertää […]

Lue lisää »